Onveilige gevels in het nieuws

We hebben een potentieel veiligheidsprobleem rondom risicovolle gebouwen. Met name na-oorlogse flats met kopgevels van doorgaand metselwerk die tot en met de jaren zeventig werden gebouwd en waar de spouwankers door corrosie aangetast zijn, vormen een risico. Dit zijn de uitkomsten van een door VROM recent gehouden onderzoek. (zie verschillende krantenartikelen in ons downloadcentrum) Klik op onderstaande links voor een aantal recente gevallen:

Januari storm 2012 veroorzaakt schade aan diverse gevels I

Januari storm 2012 veroorzaakt schade aan diverse gevels II

Januari storm 2012 veroorzaakt schade aan diverse gevels III

www.veiligegevels.nl in het nieuws

Inspectie gemeenten negeren instortingsgevaar

Gevel flat Nieuw Vennep stort in        

Gevel flat Monnickedam stort in

Brand door instorten gevel te Den Haag

2 gewonden door instorten gevel te Rijswijk

Gemeente Rijswijk zet omgeving gevel flatgebouw Buziaulaan af

"Gezien het toenemende risico dat kopgevels van oude flats bezwijken, moet er snel actie worden ondernomen. Vanuit de Woningwet is de eigenaar van deze flats primair verantwoordelijk. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk “in een staat te brengen, te laten komen of te houden” die niet voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande bouw. In de meeste gevallen zullen woningbouwcorporaties of vastgoedondernemingen eigenaar zijn van deze flats. Een klein aantal van deze flats zal particulier eigendom zijn met een Vereniging van Eigenaren. De gemeente heeft vanuit de Woningwet de taak toe te zien op de naleving van dit verbod." Bron: Rapport opgesteld en vrijgegeven door het Ministerie van VROM, Constructieve veiligheid gevels en glazen overkappingen, Analyse van achttien incidenten, Den Haag, Oktober 2007. Het volledige rapport kunt u in ons downloadcentrum downloaden.

 

TERUG <-

Voor meer informatie

Veilige Gevels
Hakkelaarsbrug 8
1399 VT Muiderberg
F +31 (0) 633 - 08 68 57