Plan van Aanpak

Dit plan kunt u downloaden en als leidraad bij uw overwegingen meenemen.

Gevelonderzoek:

Het wordt zeer sterk aangeraden om onderzoek uit te voeren naar de constructieve staat van uw gevels (zie ook aanbevelingen VROM 2010). Doe de TEST om te zien of de gemetselde gevels van uw gebouw een potentieel risico vormen. Dit onderzoek is nodig om zeker te stellen dat uw gevel veilig is. Het gevelonderzoek moet door een professioneel en zakendeskundig adviesbureau worden uitgevoerd. Alleen een deskundig uitgevoerd onderzoek kan de gebreken aan spouwankers of de metselwerkondersteuning aantonen. Het technisch gevelonderzoek en de rapportage moet voldoen aan een aantal minimale eisen. Deze eisen staan in het document "Technische eisen gevelonderzoek en rapportage" en is door de gemeente Den Haag opgesteld. Dit document kunt u hier downloaden en gebruiken bij de selectie van uw adviesbureau die het gevelonderzoek uit kan voeren. Het is belangrijk dat het onderzoek en de rapportage aan deze minimale eisen voldoent. Een aantal gemeenten accepteert het uitgevoerde onderzoek anders mogelijk niet. Dit brengt onnodige kosten met zich mee. 

Technisch gevelonderzoek:

Er dient destructief onderzoek uitgevoerd te worden. Dit houdt in dat op verschillende plaatsen in de gevel, over de hele hoogte, t.p.v. spouwankers en geveldragers, stenen weggenomen moeten worden zodat er goed zicht is op het onderzoeksgebied. Omdat de gevel aan de bovenzijde het meest te lijden heeft onder weersinvloeden moet er in elke geval onderzoek plaatvinden aan het metselwerk bij het dak (bij de dakrand). Er moet een representatief aantal ankers onderzocht worden, zodat er goede conclusies getrokken kunnen worden. Rapporten op basis van alleen endoscopisch onderzoek wordt niet geaccepteerd. Uiteraard kan een endoscoop als ondersteuning in het technisch onderzoek nuttig zijn. (Bron: Minimale eisen technisch gevelonderzoek en rapportage uitgegeven door de gemeente Den Haag).

In de conclusies en aanbevelingen zal het adviesbureau aangeven wat er moet gebeuren. In het ergste geval dient de gevel afgebroken te worden. Dit is relatief uitzonderlijk want meestal kan de constructieve veiligheid worden hersteld door het aanbrengen van renovatie spouwankers. Deze spouwankers kunnen van buitenaf door het buitenblad in het binnenblad worden aangebracht. In sommige gevallen zal echter ook de metselwerkondersteuning moeten worden vernieuwd/vervangen. 

Specialistisch Adviesbureau voor het uitvoeren van Technisch onderzoek:

Specialistische adviesbureau kunnen ook de resterende levensduur van spouwankers inschatten en zullen derhalve nog niet direct overgaan tot het opnieuw aanbrengen van renovatie spouwankers (indien voldoende en niet volledig doorgeroeste ankers voorhanden). Ze zullen samen met u een plan maken voor periodieke controles. Een groot voordeel van deze methode is dat u voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden geld op zij kunt leggen/ reserveren. Een lijst van deze specialistische adviesbureaus kunt u via het contactforumulier bij ons opvragen.

De waarde van uw woning/ pand:

U kunt zich voorstellen dat de waarde van uw woning/ gezamenlijk eigendom/ pand in belangrijke mate bepaald wordt door de constructieve staat. Goed geïnformeerde aspirant kopers/ makelaars lezen ook de krant en zullen vragen gaan stellen over het rapport van het technisch gevelonderzoek om mogelijk verborgen gebreken te voorkomen. Het is daarom van belang dat u ook voor de waarde/ verkoopbaarheid van uw woning/ pand dit onderzoek kunt overleggen.

 KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER EEN RENOVATIE SPOUWANKER OF ZIE OOK PDF BESTAND HIERNAAST

 

Voor meer informatie

Veilige Gevels
Hakkelaarsbrug 8
1399 VT Muiderberg
F +31 (0) 633 - 08 68 57

Downloads

104 KB

Aanbevelingen VROM 2010

Aanbevelingen voor gemeenten, voor VROM en gebouweigenaren

3 MB

levensduur renovatie spouwanker update

Levensduur wordt niet alleen door materiaal keuze bepaald

1 MB

Oplossing voor verroeste spouwankers

Na diverse onderzoeken is gebleken dat bij veel gebouwen de spouwankers verroest zijn.

63 KB

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is in stroomschema weergegeven