De Situatie

We hebben een potentieel veiligheidsprobleem rondom risicovolle gebouwen. Met name na-oorlogse flats met kopgevels van doorgaand metselwerk die tot en met de jaren zeventig werden gebouwd en waar de spouwankers door corrosie aangetast zijn, vormen een risico. Dit zijn de uitkomsten van een door VROM recent gehouden onderzoek.

De VROM-Inspectie heeft eind 2007 alle gemeenten in ons land gewezen op de risico’s die bij dit soort gevels bestaan. De VROM-Inspectie heeft de gemeenten geadviseerd om dit soort gevels te inventariseren en de eigenaren te verzoeken onderzoek te doen naar de veiligheid. Heeft u al een brief van uw gemeente ontvangen? In het download center vind u ter illustratie een pdf met een brief van de gemeente Den Haag. Afgelopen jaar is VROM-Inspectie nagegaan wat gemeenten met haar aanbeveling hebben gedaan. Slechts een kleine minderheid van gemeenten heeft gebouweigenaren geïnformeerd over de risico’s. Meer dan de helft van de gemeenten heeft helemaal geen actie ondernomen, blijkt uit het onderzoek. De VROM-Inspectie zal nog dit jaar (2011) alle afzonderlijke gemeenten aanspreken op hun taak bij het toezicht op dit soort gevels. Ook gebouweigenaren zullen worden aangesproken.

De eigenaar danwel gebruiker van een bouwwerk is verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat daarvan. De gemeente ziet daarop toe.

Omdat het aantal tot nu toe (door eigenaren en gemeenten) onderzochte gevels niet hoog is, kan gesteld worden dat lang niet alle risicovolle situaties in beeld zijn bij gebouweigenaren en gemeenten. Met het verstrijken van de tijd neemt het risico toe. Corrosie van spouwankers en betonrot zijn voortschrijdende processen, Voor een steeds groter aantal gebouwen zal de levensduur van de gebruikte materialen derhalve beëindigd zijn, waardoor de risico's op instorten van gemetselde gevels zullen toenemen. Dit geldt nu met name voor gebouwen die van 1945 tot 1980 gebouwd zijn. Echter, ook nieuwe(re) gebouwen zijn niet volledig gevrijwaard van dit risico. Nog steeds worden meer elektrolytisch verzinkte spouwankers dan roestvast stalen spouwankers verkocht en toegepast. Verder worden niet deugdelijke spouwanker combinaties bestaande uit een prikanker en kunststof plug veelvuldig toegepast. Met name de plug zonder kwaliteitsverklaring is dan de zwakke schakel.

Klik op onderstaande hoofdstukken voor meer informatie

1.0 Toelichting op de rapporten van VROM

2.0 Korte beschrijving van gevelincidenten

3.0 Aanbevelingen van VROM inspectie

Voor meer informatie

Veilige Gevels
Hakkelaarsbrug 8
1399 VT Muiderberg
F +31 (0) 633 - 08 68 57

Downloads

247 KB

Morgen kan het weer stenen regenen

Gevel instorting te Monnickendam uit Cobouw

68 KB

Uitleg kwaliteitsverklaring

Wat is een kwaliteitsverklaring? was is het voordeel? lees er hier meer over...