Risicovolle gebouwen

Is uw gevel veilig?

Deze website is bedoeld voor opdrachtgevers, architecten, gebouweigenaren, gemeentes, gebouwbeheerders en VVE leden in het bijzonder. Ons doel is om samen met u onveilige gevels weer veilig te maken en om nieuwe gevels veilig te bouwen. Veiligheid is ten slotte een ieders belang/ zorg en alleen kunnen we dit niet oplossen. Het plan van aanpak beschrijven we in "plan van aanpak". Om u meer inzicht te geven, bieden we u in "de situatie" een compilatie van verzamelde informatie uit diverse rapporten aan. Deze openbare rapporten kunt u ook onverkort in het downloadcentrum als pdf terugvinden, downloaden en inzien.

Niet alle gevels zijn onveilig. Onze eerste zorg is om samen met u te onderzoeken welke gevels onveilig zijn. Moeten dan alle gevels onderzocht worden? Strikt genomen moet iedere gebouweigenaar weten of zijn of haar gevel (staat van het gebouw) een risico voor gezondheid of veiligheid oplevert. Wij willen ons nu echter op die gebouwen concentreren die een verhoogd risico vormen. De risico groep bestaat uit gebouwen met gevels vervaardigd van natuursteen platen op doken, metalen gevels, geventileerde gevels voorzien van een plaatmateriaal, glasplaten in gevels, glazen overkappingen en gemetselde gevels. Op dit moment contreren we ons op gemetselde gevels. Op termijn zullen echter alle risicovolle gevels hier toegelicht en behandeld worden. 

Hieronder volgen 4 vragen die u met ja of nee kunt beantwoorden. Daarmee kunt u voor gebouwen met gemetselde gevels een eerste indicatie over het potentiele gevaar inschatten. Deze vragen en de antwoorden daarop bieden geen garantie op een veilige of onveilige gevel. De vragen dienen ervoor om aandacht te krijgen voor dit maatschappelijke probleem en om u aan te zetten tot de juiste stappen die u kunt ondernemen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de verstrekte informatie, dan kunt u ons altijd bereiken door het contactforumlier in te vullen en op te sturen.

ONVEILIGE GEVELS IN HET NIEUWS klik hier voor diverse links naar krantenartikelen en video's

Voor meer informatie

Veilige Gevels
Hakkelaarsbrug 8
1399 VT Muiderberg
F +31 (0) 633 - 08 68 57

 

Onveilige gevels in het nieuws

 

Renovatie spouwankers

 

De Situatie

Er bestaat een potentieel veiligheidsprobleem rondom gevels.

 

Plan van Aanpak

Technisch gevelonderzoek, herstel spouwankers, renovatie spouwankers